Hva er en varmepumpe, hvordan fungerer den – og hva er greia? Vi hjelper deg med navigasjonen gjennom varmepumpejungelen!

Kan en varmepumpe virkelig endre hverdagen din? De som allerede har investert vil nok kunne gå god for en slik påstand. Med en varmepumpe vil du nemlig kunne oppnå et mye bedre inneklima, gi hjemmet en grønnere profil samt spare store penger. Her finner du ut av alt du trenger å vite om maskinene, før du tar det endelige valget – skal du gå til innkjøp av en varmepumpe?

 

1. Hvordan fungerer en varmepumpe?

En varmepumpe er en maskin som utnytter energien vi får gratis fra elementene rundt oss. Energi kan høstes fra både jord, sjø, luft og berg, i kombinasjon med litt elektrisitet. Varmepumpen omdanner denne energien til varme eller kulde, og klarer å avgi mye mer energi til disse formålene enn den selv bruker for å fungere. Dette fører til store besparelser hva gjelder energiomkostninger for folk flest. Det finnes i hovedsak tre ulike varmepumper:

Luft/luft varmepumpe har én innedel og én utedel. Utedelen innhenter energi og gir luften ønsket temperatur før den spres i boligen gjennom innedelen. Slike varmepumper gir som regel igjen 2–3 ganger så mye varme som strømmen den bruker. Dette betyr at jo lenger fyringssesongen er, desto mer gunstig blir det å ha en slik varmepumpe. Utedelen kan hente energi fra luften helt ned mot 25 minusgrader. Den forventede levetiden til en luft/luft varmepumpe ligger mellom 12 og 15 år. Siden den har en så lav energiutgift vil pumpen ofte være nedbetalt i løpet av 3 til 6 år. Etter nedbetaling kan du sitte igjen med flere tusen kroner spart i strøm hvert eneste år.

 

hvordan virker en varmepumpe?

 

Luft/vann varmepumpe kan hjelpe deg med å spare hele 70 prosent av energien du ellers bruker til oppvarming. Denne varianten henter varme fra uteluften og leverer varmtvann og romvarme. Dette er spesielt gunstig for familier med høyt varmtvannsforbruk. Med denne varmepumpen kan du få opptil 3,5 ganger så mye varme som strømmen varmepumpen faktisk bruker. Store deler av året vil det faktisk være nok kun å bruke en luft/vann varmepumpe til oppvarming, men de aller kaldeste vinterdagene kan kreve at du bruker annen varme i tillegg. Levetiden til denne varmepumpen ligger også på mellom 12 og 15 år, og de lave energiutgiftene gjør at investeringen er nedbetalt i løpet av 6 til 10 år. Også her vil du kunne spare flere tusen kroner på strøm hvert år.

Bergvarmepumper, også kjent som væske/vann varmepumper eller grunnvarmepumper, og jordvarmepumper henter sin energi fra bakken. Dette skjer gjennom et borehull eller kollektroslanger som blir lagt i bakken. Dette er gunstig da varmen i bakken holder seg jevn hele året. Varmen som avgis går til tappevann, vannbåren gulvvarme, viftekonvektorer eller radiatorer. Med bergvarmepumpe kan man forvente en energisparing på mellom 60 og 80 prosent, mens man med en jordvarmepumpe kan spare mellom 60 og 70 prosent. Forventet levetid er 20 år.

 

2. Hvor mye strøm bruker en varmepumpe?

De som vurderer å kjøpe seg en varmepumpe gjør ofte dette på grunn av lovnader om store strømbesparelser. Likevel er det ikke slik at en varmepumpe ikke har behov for noe strøm i det hele tatt. Noen montører vil påstå at en varmepumpe bruker like mye strøm som en lyspære, mens andre bastant vil påstå at du vil spare mellom 4000 og 5000 kWh hvert år. Det er derimot riktigere å si at strømforbruket alltid vil avhenge av beboernes forbruk og behov.

Det er også mer vesentlig å se på hvor mye nettopp du kan spare på å bytte ut din oppvarmingsmetode med en varmepumpe. Som nevnt over vil dette variere ut ifra hvilken type varmepumpe du velger. Det vil også selvsagt henge tett sammen med ditt hjems behov. Likevel er det greit å merke seg at dersom du har et stort oppvarmingsbehov, vil en varmepumpe kunne spare deg store summer. Jo mer du har bruk for maskinen, desto mer vil du nok kunne spare i det store og det hele. Tar du kontakt med noen som kan mye om varmepumper, får du hjelp med å estimere hvor mye du kan spare.

 

3. Hvordan monteres varmepumper?

Ulike varmepumper må installeres på forskjellige måter. Det er en nøysom prosess å installere og montere en varmepumpe forsvarlig. Dersom dette ikke gjøres etter forskriftene, kan det gå utover pumpens funksjon og holdbarhet.

Pass alltid på å finne en godt gjennomtenkt plassering for varmepumpen. Har den en utedel kan du også tenke på dette når plasseringen avgjøres. Dett kan være fornuftig å finne et sted i boligen som gjør at varmepumpen kan virke over større areal. Hvor oppholder folk seg oftest? Kanskje er det lurest å montere varmepumpen på stueveggen, spesielt dersom du har en åpen stue/kjøkken-løsning. Gangen er nok ikke rommet folk flest henger mye, og gjesterommet trenger kanskje ikke å bli prioritert?

Det er ikke bare viktig å tenke gjennom plassering grunnet funksjon, men også fordi varmepumpeinstallasjoner krever et hull gjennom veggen. Her legges et beskyttelsesrør for å unngå fukt og råte. Det må også sørges for at hullet er godt tettet når de nødvendige ledningene er trukket gjennom. Ellers kan et kaldt luftsug oppstå bak varmepumpen. Dette resulterer i kjøligere innetemperatur og at maskinen alltid opererer for fullt, grunnet termostaten.

Har du en utedel og en innedel bør det gå et dobbelt rørstrekk mellom de to komponentene. Dette skal gå til gass og ha en ledning til styrestrømmen. Det bør også gå et kondensrør fra innedelen til friluften ute. Da sikrer man seg blant annet mot fukt når varmepumpen brukes som aircondition.

 

hvordan montere varmepumpe

 

Dersom varmepumpen din har en utedel kan den og innedelen gjerne plasseres med en liten avstand. Det er likevel viktig å passe på hvor ledningene mellom delene skal gå. Lager de snublekanter og står i fare for å bli revet ut, vil plasseringen være dårlig. Utedelen bør heller ikke henge for lavt. Om vinteren vil det nemlig kunne dryppe kondens fra maskinen som fryser. Har ikke maskinen en god nok avstand fra bakken vil isen vokse og kunne skade pumpen.

Du må også finne ut hvor varmepumpen skal få strøm fra. Har maskinen en utedel er den beste løsningen at en elektriker kobler opp en jordet utekontakt. Andre varmepumper skal ha strøm til innedelen, og da bør det være en tilgjengelig kontakt i nærheten.

I Norge er det også viktig at man legger en varmekabel i pumpens utedel dersom den har dette. Dette forebygger frost inne i maskinen, noe som kan ødelegge propellen. Til slutt skal strømledningene mellom ute- og innedelen kobles sammen.

Det har siden 2013 vært ulovlig å installere varmepumper selv. En kyndig montør bør alltid installere varmepumpen din slik at det blir gjort helt riktig. Når en slik investering blir gjort bør en ikke spare inn på selve monteringen. Dette vil kunne avgjøre hvordan varmepumpen fungerer samt optimalisere bruken av den i fremtiden.

 

4. Hvordan renser man en varmepumpe?

For at varmepumpen din skal fungere optimalt bør den være ren. Som alt annet i hjemmet ditt vil også varmepumpen påvirkes av omgivelsene den befinner seg i, bli støvete og ha behov for en rens. Filtrene blir spesielt skitne, da disse jobber med å holde luften i boligen så ren som mulig. Dersom man ikke rengjør filtrene i varmepumpen kan de bidra til økt risiko for kondensering i maskinen. Dette kan føre til at mugg dannes samt et behov for raskere utskiftning av hele maskineriet.

 

hvordan rense varmepumpe

 

Filtrene i pumpen kan du selv rengjøre med lunket vann fra springen. Legg de ulike filtrene i lunkent vann i 15 minutter, skyll de godt og la de bli helt tørre før de settes inn i maskinen igjen. Husk også å alltid koble varmepumpen fra før du åpner den og starter rengjøringen. Mer grundig rengjøring av varmepumpen kan du vente med til vedlikehold og service av den. Dette bør skje hvert andre eller tredje år avhengig av miljøet du bor i.

 

5. Hvordan er varmepumper miljøvennlige?

Varmepumper anses faktisk å være så miljøvennlige at miljøorganisasjonen ENOVA gir støtte til de som installerer maskinene og tar de i bruk fremfor mindre miljøvennlige løsninger. Varmepumper sees ofte i et positivt lys når det er snakk om klima og miljø, og ikke bare inneklimaet og miljøet de er med på å bedre i din bolig.

En varmepumpe kan redusere behovet ditt for tilført energi med mellom 40 og 80 prosent i forhold til oppvarmingssystem basert på olje, gass, fjernvarme, bioenergi eller elektrisitet. Har du et gammelt oppvarmingssystem hjemme som bruker fossile brensler eller bioenergi, vil også de lokale utslippene forsvinne dersom du bytter til en varmepumpe. Med andre ord er ikke bare varmepumpen snill med lommeboken din, den er også snill med klimaet og miljøet.

 

6. Kan varmepumpen brukes som aircondition?

De fleste varmepumper kan i dag brukes til aircondition når sommerdagene blir for varme. Alle Daikin sine varmepumper er velegnet til dette formålet. Ved kun et tastetrykk stiller du om fra varme- til airconditionmodus. På denne måten kan du få perfekt inneklima hele året.

 

varmepumpe aircondition

 

Om vinteren utnytter varmepumpen energien utenfra for å skape varm luft inne i boligen. Prosessen som lager varme av kald luft om vinteren kan snus om sommeren, slik at den varme uteluften endres og skaper en kjølig atmosfære inne i boligen. Dermed blir varmepumpen den perfekte investeringen for ditt hjem absolutt hele året rundt.   

 

7. Hvilken varmepumpe bør du velge?

Det finnes mange ulike typer varmepumper på markedet, og innen de forskjellige typene finner vi også et hav av modeller å velge mellom. Hvilken type som er rett for deg avhenger av bosituasjon, miljøet du lever i, behov til beboere og egne preferanser og ønsker.

Daikin har et eget dataprogram som hjelper deg med å velge rett. Her kan våre forhandlere gi en beregning på din bolig, og dermed finne ut hvilken varmepumpe som egner seg aller best. Her får du oversikt over driftsforhold og estimert besparelse i ditt område. Når det har blitt tatt hensyn til din bolig sin størrelse og varmetap vil det bli mye enklere å gi en pekepinn på modell og størrelse på varmepumpen ut ifra antatt varmebehov.

 

8. Har du vurdert varmepumpe fra Daikin?

Med en Daikin varmepumpe fra en autorisert forhandler er du garantert 5 års trygghet. Trygghetsgarantien sikrer at du som sluttbruker får dekket deler og arbeid på varmepumpen i hele 5 år etter installasjonen. Kontakt oss i dag for gode tilbud og hjelp med å ta det rette varmevalget for din bolig.

 

Lurer du på noe om Daikin varmepumpe? Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt: